header tmp

Jong023 mei215Leerlingen van basisschool De Piramide in Haarlem zijn al jaren enthousiast bezig met het scheiden van afval. De school heeft aparte bakken voor plastic, papier, groenafval, batterijen, pennen en zelfs voor oude T-shirts. Alle reden voor de kinderkrant Jong023 om hier eens een kijkje te gaan nemen en enkele kinderen te interviewen. Bijgaand artikel is geschreven naar aanleiding van het gesprek met Yuel (12) en Maysa (10) uit groep 7.

Veel Haarlemse scholen besteden aandacht aan afvalscheiding, zwerfafval en plasticsoep. Natuur en Milieu Educatie Haarlem probeert de scholen hier zoveel mogelijk bij te ondersteunen door middel van het aanbieden van gastlessen, het uitlenen van lesmaterialen en het organiseren van afvalprojecten. Voorbeelden van aansprekende afvalprojecten zijn: Let’s Do It Kids (over zwerfafval en afvalscheiding) en What’s SUP (over het voorkómen van afval en single use plastics). Met VO-scholen worden educatieprojecten gedaan over circulaire economie, in samenwerking met lokale ondernemers.

Bekijk het artikel in de Haarlemse Kinderkrant van mei 2021

afvalchallenge 2 1024x377
22 april 2021

Samenwerken aan afvalvrije scholen: inspiratiegids

Om de opbrengsten van twee jaar samenwerken aan afvalvrije scholen op te halen, hebben we met Rijkswaterstaat een Kennis(sen)dag gehouden voor gemeenten, publieke afvalinzamelaars en NME-organisaties. Zij kwamen voor het eerst bijeen om kennis en ervaring uit… Lees meer
foto rapport leidraad
18 maart 2021

Laatste hobbel bij afvalscheiding op scholen opgelost

Waarom thuis wel afval scheiden, maar op school niet. Dat is lastig uit te leggen aan kinderen. Daarom vinden veel gemeenten het van groot belang dat afval op basisscholen gescheiden kan worden. Aangezien het afval op scholen kwalificeert als bedrijfsafval,… Lees meer