header tmp

In het MBO is afval net als in andere scholen en onderwijsinstellingen onderdeel van de bedrijfsvoering. De informatie over landelijk beleid en bedrijfsvoering is ook voor het MBO geschikt.

Met betrekking tot educatie is de mate waarin het thema ‘afval en grondstoffen’ terugkomt in het onderwijs afhankelijk van de opleiding. Aan het MBO worden ook gastlessen aangeboden, zie hiervoor tabblad ‘Gastlessen’. Er zijn vele MBO opleidingen waar afval en grondstoffen direct of indirect aan de orde komt.

Educatie

Hieronder vindt u enkele bij ons bekende lesmaterialen en activiteiten waarvan wij weten dat ze van goede kwaliteit zijn.

1. Keuzedeel duurzaamheid uit Duurzaam MBO

Gratis online lesmateriaal bij het Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. De cursus gaat in op:

  1. De basisbegrippen als de balans, water, de bevolkingstoename en het broeikaseffect
  2. Oplossingen
  3. Wat is duurzaamheid en people, profit, planet?
  4. Duurzaamheid in je omgeving. Wat kan je zelf doen?
  5. Duurzaamheid en het beroep. Wat doet men in de branche en wat doet je in je eigen bedrijf/stageplek?

www.duurzaammbo.nl/keuzedeel 

Het onderdeel ‘werk en denk in cirkels’ en duurzame producten’ zijn ook los goed bruikbaar.

2. Eco-schools

Procesprogramma waarin de gehele onderwijs instelling het internationale door de VN erkende keurmerk kan behalen. Kern is Student led change. Leerlingen/studenten kiezen zelf de thema’s en specifieke onderwerpen waar ze mee aan de slag gaan en hoe ze dat gaan aanpakken. In Nederland doen ±35 mbo’s hieraan mee. 

www.eco-schools.nl 

3. Dag van de Duurzaamheid

Jaarlijkse dag rond 10/10 om aandacht te geven aan duurzaamheid. Onderwijsinstellingen zijn vrij om een eigen invulling te geven. Veel scholen besteden die dag aandacht aan (zwerf) afval.

www.dagvandeduurzaamheidonderwijs.nl 

4. Verkiezing Duurzame Docent

Leerlingen en collega's kiezen de meest duurzame docent op school. Inspirerende voorbeelden worden op de landelijke website gedeeld. Per onderwijsniveau wordt de meest inspirerende persoon docent van het jaar.

www.duurzamedocent.nl

5. SustainaBul

Jaarlijkse test van scholen hoe duurzaam zij zijn. Leerlingen vullen hiervoor zelf de vragen in en zij beoordelen dus hun eigen school.

www.studentenvoormorgen.nl/sustainabul

6. IVN Jongeren Adviesbureau

Het IVN Jongeren Adviesbureau staat voor educatie met een hoge kwaliteit en samenhang tussen vakken. Het werken met een échte opdracht, van een échte opdrachtgever wekt veel enthousiasme en energie op, zowel bij de leerlingen als bij de docent.

www.ivn.nl/ivn-jongerenadviesbureau/formulier-intern-ivn-jongeren-adviesbureau-trajecten

7. Routekaart circulair en duurzaam onderwijs

De eerste versie van de Routekaart Duurzaam Onderwijs is klaar voor gebruik. De Routekaart is ontworpen voor alle schooltypen, van primair tot universitair onderwijs. Hij is te vinden en zonder kosten te gebruiken op het platform Guides.
Het doel van de Routekaart is om scholen te helpen een visie te ontwikkelen op hoe een duurzame school er uitziet. Vervolgens helpt de Routekaart om in kaart te brengen welke route de school kan volgen om daar te komen.

lerenvoormorgen.org/nu-live-routekaart-duurzaam-onderwijs 

Vervolgopleidingen

Een verkenning hiernaar vindt momenteel plaats. Wij roepen MBO opleidingen op om ons op de hoogte te stellen van ontwikkelingen rondom vervolgopleidingen in het MBO die gerelateerd zijn aan afval, grondstoffen en circulaire economie. Deze informatie delen we graag via het platform Afvaleducatie.nl