header tmp

Afvaleducatie.nl is het platform over afval op scholen. Dit betreft zowel bedrijfsvoering van de school als educatie aan de leerlingen. Het is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven en ngo’s, Het platform beoogt om kennis te delen en samen te werken bij het ontwikkelen van nieuwe kennis en ervaring.

Steeds meer scholen (bestuur, directie, docenten en leerlingen) hebben de behoefte om aandacht te besteden aan het afval- en grondstoffenvraagstuk. Hoe kan ik beter afval scheiden op school? Hoe maak ik betere keuzes die leiden tot een duurzaam afvalsysteem? Hoe leer ik mijn leerlingen dat we zorgvuldig moeten omgaan met onze grondstoffen?

Als wij als samenleving streven naar een circulaire economie waarin zo min mogelijk primaire grondstoffen gebruikt worden, dan moeten we onze producten anders ontwerpen, producten opnieuw bruikbaar maken en ons afval geschikt maken om weer als grondstof gebruikt te worden.

Aandacht voor afvalpreventie en afvalscheiding

Als het onderwijs aan deze ontwikkeling aandacht besteedt, dan kan het niet zo zijn dat de school zelf geen aandacht heeft voor afvalpreventie en dat de school het afval niet gescheiden inzamelt en afvoert. Scholen kunnen zelfs afvalvrij worden als zij alle stromen gescheiden inzamelen en de kleine stroom restafval die overblijft, gebruikt wordt voor energieopwekking. Meerdere afvalverwerkers werken hierin samen met scholen en landelijk zijn er goede voorbeelden van. Ook de landelijke afvalbranche (NVRD en VA) werkt hierin samen. Ook draagt de school bij aan een zwerfafvalvrije omgeving, want afval hoort niet op straat of in de natuur.

Op dit platform vind je de meest recente informatie en hulpmiddelen met betrekking tot het landelijk beleid, over de bedrijfsvoering van de school en over  educatie. Op het vlak van educatie is een selectie gemaakt van goede lesmaterialen en kunnen gastlessen worden geboekt die afvalinzamelaars, bedrijven en ngo’s aanbieden. De lokale centra voor natuur- en milieueducatie (NME) kunnen de school daarin ondersteunen.

Samenwerkende partijen

samenwerkende partijen